Bảo vệ dữ liệu giữa tài khoản Google Workspace và tài khoản Google cá nhân

ThuyDT_GCS

New Member
Tham gia
23/4/21
Bài viết
12
Được thích
0
260 #1
Google đang thêm cài đặt quản trị mới nhằm hạn chế chia sẻ dữ liệu và nội dung giữa tài khoản Google Workspace và tài khoản Google cá nhân trong Gmail, Drive, Docs, Sheets và Slides trên iOS.
Khi cài đặt bảo vệ dữ liệu được bật, người dùng chỉ có thể chia sẻ hoặc lưu nội dung (chẳng hạn như tệp, email hoặc nội dung được sao chép) trong tài khoản Workspace. Điều này sẽ bảo vệ người dùng chia sẻ tệp với tài khoản Google cá nhân hoặc lưu tệp vào Google Drive cá nhân của họ.

Các ứng dụng của Google trên iOS hỗ trợ đăng nhập nhiều người dùng, cho phép người dùng truy cập Gmail, Google Drive, Docs, Sheets và Slides bằng tài khoản cá nhân và Google Workspace của họ. Cung cấp cho quản trị viên khả năng kiểm soát cách dữ liệu được chia sẻ trên các tài khoản người dùng giúp giảm thiểu việc chia sẻ dữ liệu ngẫu nhiên. Cùng với các biện pháp bảo vệ lọc dữ liệu đã phát hành trước đó, các biện pháp bảo mật này giúp tăng cường bảo mật cho dữ liệu công ty của bạn trên iOS.
Tính năng này sẽ được Tắt theo mặc định và có thể được bật ở cấp đơn vị tổ chức và cấp miền. Sau khi quản trị viên Bật tính năng, bạn có thể chia sẻ an toàn nội dung Google Workspace dành cho doanh nghiệp giữa các ứng dụng Google Workspace của bạn.

Các cài đặt bảo vệ dữ liệu mới hiện đã có sẵn cho tất cả người dùng Google Workspace Enterprise Standard, Enterprise Plus và Education Plus.
Nguồn dịch: gcs.vn
 
Top Bottom