windows 7 theme

  1. Nguyễn_Cương

    Hướng dẫn "biến" Windows 10, 11 trở về giao diện Windows 7 chỉ với 1 câu lệnh duy nhất

    Theo báo cáo tháng 1 của StatCounter , Windows 10 vẫn thống trị thị phần với 66,47%, tiếp theo là hệ điều hành hai năm tuổi của Microsoft, Windows 11 , chiếm 27,83% thị phần. Đây là một cải tiến đáng kể so với mức 26,54% của tháng 12, điều này có thể cho thấy rằng người dùng đang chuyển đổi sang...
Top Bottom