vision pro nhái

  1. Nguyễn_Cương

    Trên mặt kính "Vision Pro" phiên bản Rep 1:1 của anh bạn Trung Quốc giá chỉ $500

    Với mức giá $3.499, Apple Vision Pro vẫn khó tiếp cận về mặt tài chính đối với nhiều người, khiến Apple sẽ phải tiếp tục tạo ra phiên bản giá rẻ hơn của Apple Vision Pro có thể ra mắt sau vài năm nữa. Tuy nhiên trong lúc người dùng chờ đợi, các công ty Trung Quốc đã nhận thấy cơ hội tiềm năng...
Top Bottom