tắt trạng thái hoạt động

  1. Nguyễn_Cương

    Không muốn bị ai đó theo dõi? Đây là cách tắt trạng thái hoạt động trên Instagram của bạn

    Trạng thái hoạt động hay "active status" là một tính năng mặc định trên Instagram tự động hiển thị thời điểm bạn hoạt động lần cuối trên nền tảng cho những người dùng khác. Nếu bạn hiện đang online, nó sẽ hiển thị để cho bạn bè và người theo dõi của bạn biết. Nếu bạn không muốn trả lời tin...
Top Bottom