tạo bài hát

  1. Nguyễn_Cương

    Google chính thức ra mắt AI có thể tạo bài hát bằng văn bản bạn nhập, đây là cách dùng thử miễn phí!

    Trở lại vào tháng 1, Google đã công bố một công cụ AI mới có thể văn bản thành bài hát. Nó được gọi là MusicLM hiện đã được Google chính thức ra mắt và mọi người có thể sử dụng công khai. Tuy nhiên, Google dự định phát hành bản phát hành này để đào tạo mô hình AI của mình hoàn thiện hơn, vì vậy...
Top Bottom