tako

  1. Nguyễn_Cương

    TikTok tích hợp "ChatGPT" vào ứng dụng, giúp người dùng khám phá thêm nhiều video thú vị

    Không có gì ngạc nhiên khi TikTok hiện đang tích hợp chatbot AI của riêng mình vào nền tảng mạng xã hội video lớn nhất thế giới. Theo đó, chatbot AI này có tên “Tako” đã bắt đầu thử nghiệm hạn chế ở một số khu vực. Nó sẽ hiển thị phía trên hồ sơ của người dùng và các nút khác để thích, bình...
Top Bottom