tự hủy

  1. Nguyễn_Cương

    Đây là chiếc USB có khả năng làm nóng chip lên tới 100°C để tự hủy khi bị hack

    Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc một chiếc USB có khả năng tự làm nóng chip flash của nó lên tới 100 độ C để phá hủy dữ liệu bên trong mỗi khi bị hack chưa. Thiết bị này không chỉ có khả năng "tự sát" như trong các bộ phim Nhiệm vụ bất khả thi mà còn có một tính năng bí mật giúp ẩn dữ liệu trừ khi...
Top Bottom