studio bot

  1. Nguyễn_Cương

    Bắt kịp xu hướng, Android Studio giờ đây cũng có chatbot AI, giúp coder có thể dễ dàng tạo ra ứng dụng Android hơn

    Google mới đây đã cho ra mắt AI mới của mình có khả năng tạo ra ứng dụng Android mang tên Studio Bot có thể tạo và fix bug, trả lời các câu hỏi về Android và giúp các nhà phát triển có thể tạo ra ứng dụng Android một cách dễ dàng hơn. Cụ thể, Studio Bot là một phần của Android Studio, vì vậy...
Top Bottom