oceangate

  1. Nguyễn_Cương

    Sau vụ tai nạn bi thảm, OceanGate đang "xóa hết mọi dấu vết" về tàu Titan khỏi internet

    Xóa toàn bộ sự hiện diện của tàu lặn khỏi internet không phải là dễ dàng, đặc biệt là sau vụ tai nạn vừa qua cướp đi sinh mạng của 5 hành khách, nhưng trong trường hợp của OceanGate, công ty đứng sau tai nạn của tàu lặn Titan vừa qua. Sau thông báo rằng tất cả các hoạt động khám phá biển sâu...
  2. Nguyễn_Cương

    CEO công ty tàu lặn thám hiểm Titanic từng bỏ qua cảnh báo về vấn đề an toàn trước khi tai nạn "thảm khốc"

    Một cuộc tìm kiếm tuyệt vọng đang diễn ra sau khi một chiếc tàu lặn trong chuyến thám hiểm biển sâu đến xác tàu Titanic đã mất tích cùng với 5 người trên tàu trong tuần này. Chiếc tàu lặn này được gọi là Titan, được điều khiển bởi thứ khiến mọi người bất ngờ - đó chính là một chiếc tay cầm chơi...
Top Bottom