nút action

  1. Nguyễn_Cương

    Tổng hợp 9 tính năng mà bạn có thể mở bằng nút Action mới trên iPhone 15 Pro

    Sau khi sử dụng nút gạt tắt âm thanh trong nhiều năm, Apple đã phát triển để trang bị nút Action hoàn toàn mới trên iPhone 15 Pro, 15 Pro Max. Apple Watch Ultra đã nhận được nút Action vào năm ngoái và lần này đến lượt iPhone với 15 Pro và Pro Max. Nút Action nằm ở cùng vị trí với nút gạt tắt...
Top Bottom