nokia thay đổi logo

  1. Mr.X

    Nokia thay đổi logo lần đầu tiên sau 60 năm

    Sau khi Pekka Lundmark tiếp quản bộ phận thiết bị viễn thông của Nokia, vị CEO này đã vạch ra một kế hoạch gồm ba giai đoạn - thiết lập lại, tăng tốc và mở rộng quy mô. Với việc phần đầu tiên của kế hoạch đã kết thúc, giờ đây Nokia sẽ tập trung vào việc tăng tốc và hãng sẽ thay đổi logo của mình...
Top Bottom