mwc barcelona 2023

  1. Shujang

    OPPO trình diễn sáng tạo công nghệ tương lai và cam kết theo đuổi triết lý vì con người tại triển lãm MWC Barcelona 2023

    OPPO giới thiệu hàng loạt công nghệ cải tiến mới nhất của mình tại triển lãm Mobile World Congress 2023 (MWC23). Trong sự kiện này, OPPO không chỉ trưng bày các thiết bị hàng đầu bao gồm OPPO Find N2 Flip mà còn giới thiệu một số cải tiến dẫn đầu ngành dựa trên bốn sáng kiến thông minh - giải...
Top Bottom