miband

  1. Nguyễn_Cương

    40% người dùng smartwatch, camera, thiết bị IOT của Xiaomi đều là người dùng iPhone của Apple

    Hội nghị đối tác sinh thái Xiaomi IoT 2023 đã khai mạc vào ngày 16 tháng 11 năm 2023. Trong cuộc thảo luận tại hội nghị, Xiaomi đã chỉ ra rằng iPhone của Apple là nhân tố chính trong hệ sinh thái thông minh IoT của mình. Dữ liệu mới cho thấy 45% người dùng Apple sở hữu hơn 5 thiết bị thông...
Top Bottom