material theme

  1. thuanngotau

    Google ban hành quy định mới cho thiết kế icon ứng dụng trên Play Store

    Sau nhiều năm phát triển, Google đã thực hiện rất nhiều thay đổi về mặt "ngoại hình" dành cho Google Play Store nhằm mang lại sức sống mới và sự hấp dẫn cho chợ ứng dụng này. Mới đây nhất, mục đánh giá ứng dụng trên Google Play Store đã được chỉnh lại thiết kế theo phong cách Material Theme và...
Top Bottom