ma hoa windows

  1. Nguyễn_Cương

    YouTuber chỉ mất 43 giây để bẻ khóa BitLocker trên Windows 10 và 11

    Mã hóa Bitlocker trong hệ điều hành Windows hiện nay giúp cải thiện tính bảo mật dữ liệu bằng cách bảo vệ các file hệ thống và dữ liệu cá nhân của người dùng bằng thuật toán mã hóa AES. Đây là một biện pháp quan trọng dành cho những người cần bảo mật bổ sung, cho phép người dùng PC mã hóa và...
  2. mthaihien

    Hướng Dẫn Bật Tắt Sử Dụng BitLocker Trên Máy Tính Windows by 21AK22

    BitLocker là một công cụ mã hóa dữ liệu máy tính Windows của Microsoft, giúp bạn bảo vệ dữ liệu ổ cứng khỏi những kẻ muốn ăn cắp dữ liệu của bạn. Khi bật BitLocker cùng với bật Mật khẩu đăng nhập máy tính, thì không một ai có thể truy cập vào máy tính của bạn, kể cả khi họ dùng USB BOOT cứu hộ...
Top Bottom