khóa ứng dụng iphone

  1. Nguyễn_Cương

    Hướng dẫn bạn cách khóa bất kỳ ứng dụng nào bằng Face ID, mã PIN trên iPhone của mình

    IOS cung cấp cho nhà phát triển API để khóa ứng dụng bằng Face ID hoặc Touch ID. Tuy nhiên, không phải ứng dụng nào cũng có tùy chọn này và không có cách nào để ẩn hoàn toàn ứng dụng khỏi thiết bị của bạn. May mắn thay, “App Lock” là một ứng dụng đơn giản nhưng mạnh mẽ giúp người dùng bảo vệ và...
  2. Nguyễn_Cương

    Hướng dẫn bạn khóa mọi ứng dụng trên iPhone bằng mật khẩu thông qua tính năng Screen Time

    Apple không bổ sung thêm tính năng khóa từng ứng dụng cho iOS khiến người dùng iPhone có nguy cơ lộ nhưng thông tin nhảy cảm của mình, ví dụ như ứng dụng Photos. May mắn thay, có một giải pháp thay thế đã được giới thiệu với tính năng Screen Time ra mắt lần đầu tiên trong iOS 12. Bài viết này...
Top Bottom