gta 5 mobile

  1. Nguyễn_Cương

    GTA V chuẩn bị có phiên bản dành cho Android, Nintendo Switch trong tương lai gần

    Một Hacker đã từng rò rỉ mã nguồn của GTA 5 trên internet vào tháng 12 năm 2023. Mã nguồn ngày từng được bán với số tiền khổng lồ lên tới $50.000 tuy nhiên nó hiện đang được lưu hành trên internet. Do đó, các nhà phát triển bên thứ ba đang cố gắng sử dụng mã nguồn này để mang GTA V đến với các...
Top Bottom