google pixel 8

  1. Nguyễn_Cương

    Google chặn người dùng cài đặt ứng dụng benchmark trên Pixel 8 và 8 Pro

    Google được cho là đã chặn người dùng cài đặt ứng dụng benchmark trên bộ đôi Pixel 8 và 8 Pro của họ . Điều này đã được phát hiện bởi Sanjiv của Notebookcheck , người phát hiện ra rằng Google đã ngăn người dùng cài đặt các ứng dụng benchmark nổi tiếng như Geekbench và 3D Mark trên thiết bị của...
Top Bottom