galaxy 24

  1. Nguyễn_Cương

    GPU của Snapdragon 8 Gen 3 trên Galaxy S24 mạnh hơn tới 80% so với Snapdragon 8 Gen 2

    Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy là chipset được người dùng quan tâm trong thời gian gần đây. Trước đó, có tin đồn rằng GPU trong Snapdragon 8 Gen 3 sắp tới của Qualcomm nhanh hơn 40% so với Snapdragon 8 Gen 2. Tuy nhiên điểm số Geekbench Vulkan mới nhất cho thấy rằng Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy...
Top Bottom