file iso windows 11

  1. Nguyễn_Cương

    Lộ file ISO của Windows 11 version 23H2 trên internet, người dùng có thể cài đặt ngay từ bây giờ

    Các file ISO Windows 11 23H2 đã được phát hiện nhanh chóng trên các máy chủ của Microsoft khi gã khổng lồ công nghệ chuẩn bị ra mắt công chúng. Mặc dù Windows 11 23H2 có thể không phải là một bản cập nhật quan trọng trong lịch sử Windows 11 nhưng nó vẫn rất cần thiết vì nó đặt lại chu kỳ Windows...
Top Bottom