emoji kitchen

  1. Nguyễn_Cương

    Sáng tạo ra biểu tượng cảm xúc độc đáo của riêng mình với Emoji Kitchen đang Hot gần đây

    Gboard có nhiều tính năng hữu ích và Emoji Kitchen là một trong những tính năng thú vị. Nó cho phép bạn kết hợp hai biểu tượng cảm xúc bất kỳ từ menu chọn biểu tượng cảm xúc tiêu chuẩn để tạo biểu tượng cảm xúc mới hoang dã của riêng bạn. Những biểu tượng cảm xúc như vậy là một cách sáng tạo để...
Top Bottom