earthlock

  1. Nguyễn_Cương

    Nhận 2 tựa game sinh tồn, nhập vai trị giá 723.000 VNĐ đang miễn phí trên Epic Game Store

    Epic Games Store một lần nữa cung cấp 2 tựa game miễn phí mới để nhận vĩnh viễn trong tuần tới. Bạn có thể tải xuống miễn phí cả Surviving the Aftermath và Earthlock cho đến hết ngày 23 tháng 11. Tựa game miễn phí đầu tiên, Surviving the Aftermath , đến từ nhà phát triển Iceflake Studios và nhà...
Top Bottom