độ sim

  1. Nguyễn_Cương

    Thị trường iPhone Lock "chết lặng" khi iPhone 15 bản Mỹ không thể "độ SIM" vật lý

    Bắt đầu từ iPhone 14 Series, Apple đã bắt đầu quảng bá thẻ eSIM trên toàn cầu, ngoại trừ iPhone ở một số quốc gia và khu vực vẫn giữ lại khe cắm SIM, iPhone 14 tại Mỹ đã được thay thế bằng phiên bản eSIM. Phiên bản eSIM của iPhone không có khe cắm SIM mà chỉ có eSIM được tích hợp sẵn trong máy...
Top Bottom