chụp trăng

  1. Nguyễn_Cương

    Huawei Mate 60 "định nghĩa" lại khả năng chụp ảnh mặt trăng trên smartphone

    Trong suốt vài năm qua, smartphone đã có những cải tiến đáng kể về khả năng chụp ảnh. Cụ thể hơn, chúng ta đã thấy sự nâng cấp khá đáng kể về khả năng chụp zoom ở khoảng cách xa. Nhưng khi nói đến khả năng chụp ảnh mặt trăng, Galaxy S23 Ultra lại được chú ý nhiều hơn. Chà, giờ đây, Huawei Mate...
Top Bottom