ceo openai

  1. Nguyễn_Cương

    ChatGPT sắp lụi tàn khi cha đẻ Sam Altman bất ngờ "bị đuổi" khỏi OpenAI

    OpenAI, công ty đứng đằng sau sự bùng nổ của ChatGPT , đã công bố một sự thay đổi lớn trong vai trò lãnh đạo của công ty. Nhà đồng sáng lập và Giám đốc điều hành Sam Altman đã bị loại khỏi vai trò của mình sau khi hội đồng quản trị xem xét nghi ngờ về sự thẳng thắn của anh này. Động thái quan...
Top Bottom