bitlocker recovery

  1. Nguyễn_Cương

    YouTuber chỉ mất 43 giây để bẻ khóa BitLocker trên Windows 10 và 11

    Mã hóa Bitlocker trong hệ điều hành Windows hiện nay giúp cải thiện tính bảo mật dữ liệu bằng cách bảo vệ các file hệ thống và dữ liệu cá nhân của người dùng bằng thuật toán mã hóa AES. Đây là một biện pháp quan trọng dành cho những người cần bảo mật bổ sung, cho phép người dùng PC mã hóa và...
  2. Nguyễn_Cương

    Bản cập nhật KB5012170 gây lỗi khiến người dùng Windows 11 mắc kẹt ở màn hình BitLocker recovery

    Hóa ra, bản cập nhật KB5012170 được Microsoft phát hành gần đây lại gây ra nhiều bất tiện cho người dùng Windows 11. Ngoài việc cập nhật để cài đặt Secure Boot DBX, KB5012170 còn gây ra lỗi liên quan đến BitLocker, khiến nhiều PC của người dùng Windows 11 khởi động vào BitLocker recovery sau...
Top Bottom