apple chatgpt

  1. Nguyễn_Cương

    Apple có thể tích hợp AI tổng hợp như ChatGPT vào Siri trên iPhone với iOS 18 tiếp theo

    Những công ty công nghệ lớn đã đắm chìm sâu vào lĩnh vực AI từ khá lâu và một số công ty đã nổi lên như những người đi đầu. Đặc biệt, Google đang tạo ra làn sóng AI khi ra mắt Google Bard. Trong khi đó, ChatGPT của Microsoft và OpenAI đang phát triển nhanh chóng. Nhưng bạn có để ý thấy một công...
  2. Nguyễn_Cương

    Giá trị thị trường của Apple tăng 71 tỷ USD sau tin đồn công ty đang phát triển AI của riêng mình

    Apple đặt mục tiêu trở thành đối thủ cạnh tranh trong tương lai của ChatGPT của OpenAI với Chatbot riêng mà các kỹ sư của công ty đã đặt tên là Apple GPT. Sau tin tức rằng công ty quả táo cắn dở đang nghiên cứu về AI, giá trị thị trường của Apple đã tăng 71 tỷ USD. Apple đã không xác nhận công...
Top Bottom