app lock

  1. Nguyễn_Cương

    Hướng dẫn bạn cách khóa bất kỳ ứng dụng nào bằng Face ID, mã PIN trên iPhone của mình

    IOS cung cấp cho nhà phát triển API để khóa ứng dụng bằng Face ID hoặc Touch ID. Tuy nhiên, không phải ứng dụng nào cũng có tùy chọn này và không có cách nào để ẩn hoàn toàn ứng dụng khỏi thiết bị của bạn. May mắn thay, “App Lock” là một ứng dụng đơn giản nhưng mạnh mẽ giúp người dùng bảo vệ và...
Top Bottom